Zemědělství musí být modernější

Zemědělství se musí modernizovat a stát se atraktivní i pro mladé, alespoň tím směrem by se zemědělství mělo ubírat.

Farmáři by měli uvažovat například o nasazení dronů, GPS modulů pro sledování všech parametrů zemědělské techniky, počítačové programy pro řízení výroby či tablety a chytré telefony.

Ve větší míře by se měla do výroby zavádět automatizace linek a procesů. Jedině tak se toto odvětví stane pro mladé lidi zajímavé.

Doba se mění a dnešní lidé žijí technikou a považují ji za samozřejmou.