Portál farmáře eAGRI

Portál farmáře eAGRI ministerstva zemědělství ČR.

Na tomto portálu farmáře nalezneme všechny potřebné odkazy jako je Registr půdy , Registr zvířat, Evidence přípravků a hnojiv, Registr vinic, Registr chmelnic a další…

Portál farmáře naleznete zde: